top of page

Mülteci ve Göçmen Hizmetleri

Programın misyonu dezavantajlı durumda bulunan mülteci ve göçmenleri desteklemek, güçlendirmek ve bu gruplar içinde daha hassas durumda olanların (hastalar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar, LGBTİ+ bireyler vb.) ihtiyaç duydukları alanlara erişimini önceliklendirerek koruma hizmeti vermektedir.

SEVKAR BİLGİ MERKEZİ: Temel haklara ve devlet tarafından sağlanan servislere; eğitim,  koruma, sağlık ve barınma hizmetlerine erişimde danışmanlık, tercüme, bilgilendirme  desteği avukatlar ve deneyimli saha çalışanları tarafından sağlanır. Bilgi ve danışmanlık  talep eden kırılgan durumdaki gruplar (kadın, çocuk, yaşlı, engelli vb.) önceliklendirilir.  

HUKUKİ DANIŞMANLIK: Deneyimli avukatlar tarafından çocuk  koruma, kadın koruma, medeni haklar, sığınmacı hakları vb. konuları öncelikli olmak  üzere danışmanlık ve eşlik desteği sağlanmaktadır. 

BİLGİLENDİRİCİ VE FARKINDALIK ARTIRICI OTURUMLAR: Avukat ile soru ve cevap  oturumları, temel haklara/sosyal  hizmetlere erişim ve farklı temalarda (kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet durumunda genel haklar, stres ve travmayla başa çıkma vb.) genel bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. 

bottom of page