top of page

Programlar

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı, kuruluş amacına uygun olarak Mülteci ve Göçmen Hizmetleri,  Afet ve Acil Durum Çalışmaları ve İktisadi İşletme programlarını yürütmektedir.

Afet ve Acil Durum Çalışmaları

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı’nın kuruluş amaçları arasında ülkemizde meydana gelebilecek büyük afetlerde, insani yardım ve rehabilitasyon çalışmalarına katkı sağlamak bulunmaktadır. Bu amaçla, Vakıf ilk olarak Elazığ depreminde (2019) daha sonra İzmir depreminde (2020), Edirne mülteci krizinde (2020) ve Kahramanmaraş depremlerinde (2023), sahada ekipleriyle ihtiyaç tespiti yapmış, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde ihtiyaç sahiplerine geniş çaplı yardımlar ulaştırmıştır.

Olası bir doğal afet durumunda, bölgelerle ilgili durum ve  ihtiyaç analizleri yapılmakta ve afetlerden etkilenen tüm topluluklara ayni/nakdi destek  sağlanmaktadır. Hesap verilebilirlik çerçevesinde herhangi bir çıkar gözetmeksizin  sağladığımız insani yardım desteği afet alanının ihtiyaçlarına göre değişkenlik  göstermektedir. Vakıf afet alanlarında hijyen ve temiz suya erişimin sağlanması, gıda ve  temel ihtiyaçların karşılanması gibi desteklerin yanında, orta ve uzun vadede afetlerden  etkilenenlerin koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaktadır.

SEVKAR Vakfı Afet Platformu kurucu üyesidir.

7924cb9c-37ef-4819-88f5-bdd2f077f4b3.jpg

Mülteci ve Göçmen Hizmetleri

Programın misyonu dezavantajlı durumda bulunan mülteci ve göçmenleri desteklemek, güçlendirmek ve bu gruplar içinde daha hassas durumda olanların (hastalar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar, LGBTİ+ bireyler vb.) ihtiyaç duydukları alanlara erişimini önceliklendirerek koruma hizmeti vermektedir.

SEVKAR BİLGİ MERKEZİ: Temel haklara ve devlet tarafından sağlanan servislere; eğitim,  koruma, sağlık ve barınma hizmetlerine erişimde danışmanlık, tercüme, bilgilendirme  desteği avukatlar ve deneyimli saha çalışanları tarafından sağlanır. Bilgi ve danışmanlık  talep eden kırılgan durumdaki gruplar (kadın, çocuk, yaşlı, engelli vb.) önceliklendirilir.  

HUKUKİ DANIŞMANLIK: Deneyimli avukatlar tarafından çocuk  koruma, kadın koruma, medeni haklar, sığınmacı hakları vb. konuları öncelikli olmak  üzere danışmanlık ve eşlik desteği sağlanmaktadır. 

BİLGİLENDİRİCİ VE FARKINDALIK ARTIRICI OTURUMLAR: Avukat ile soru ve cevap  oturumları, temel haklara/sosyal  hizmetlere erişim ve farklı temalarda (kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet durumunda genel haklar, stres ve travmayla başa çıkma vb.) genel bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. 

IMG_0545.HEIC

İktisadi İşletme

İktisadi İşletme Programı, 2020 yılında göçmen kadınlar için uygulanan bir projenin açığa çıkardığı ihtiyaçlar üzerine kurulmuştur. Program, ev içi üretim yaparak gelir sağlayabilmeleri için desteklenen kadınların ürettikleri ürünlerin satılmasına destek olma ve emeklerini daha görünür kılmayı hedeflemektedir.

131caff3-69b5-4b2e-8c2f-e78833665014.jpg
bottom of page