top of page

Afet ve Acil Durum Programları

Sevgi ve Kardeşlik Vakfı’nın kuruluş amaçları arasında ülkemizde meydana gelebilecek büyük afetlerde, insani yardım ve rehabilitasyon çalışmalarına katkı sağlamak bulunmaktadır. Bu amaçla, Vakıf ilk olarak Elazığ depreminde (2019) daha sonra İzmir depreminde (2020), Edirne mülteci krizinde (2020) ve Kahramanmaraş depremlerinde (2023), sahada ekipleriyle ihtiyaç tespiti yapmış, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde ihtiyaç sahiplerine geniş çaplı yardımlar ulaştırmıştır.

Olası bir doğal afet durumunda, bölgelerle ilgili durum ve  ihtiyaç analizleri yapılmakta ve afetlerden etkilenen tüm topluluklara ayni/nakdi destek  sağlanmaktadır. Hesap verilebilirlik çerçevesinde herhangi bir çıkar gözetmeksizin  sağladığımız insani yardım desteği afet alanının ihtiyaçlarına göre değişkenlik  göstermektedir. Vakıf afet alanlarında hijyen ve temiz suya erişimin sağlanması, gıda ve  temel ihtiyaçların karşılanması gibi desteklerin yanında, orta ve uzun vadede afetlerden  etkilenenlerin koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaktadır.

SEVKAR Vakfı Afet Platformu kurucu üyesidir.

bottom of page